DOEL

Zo zal Gods Woord, het Evangelie, ook op de donkerste plaatsen op deze wereld, een Lichtkring van de vergevende genade en liefde uit Christus verspreiden.


"Gaat dan heen, onderwijst al de volken (...), lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb."

Matthëus 28:19

Met ontroering geven wij kennis van het heengaan van de toegewijde oprichtster van stichting De Lichtkring,

M.A. Mijnders – van Woerden

in de leeftijd van 98 jaar


Tot het laatst toe gaf de Heere haar de moed en kracht om zich onvermoeibaar in te zetten voor de Zendingsopdracht die op haar hart gebonden was. Het was haar grootste verlangen dat de Naam van de Zaligmaker onder alle volken bekend gemaakt zou worden.

We geloven dat zij nu met die grote schare Hem voor eeuwig groot mag maken. (Psalm 87:4 ber.)


Bestuur stichting De Lichtkring:

A. Riezebos
M.J.C. de Jong – Mijnders
J.N. van Oossanen – den Breejen


Robijnweg 17, 3817 GE Amersfoort

25 september 2020

De rouwdienst vindt plaats op 29 september om 10:30. U kunt de dienst volgen via: kerkdienstgemist.nl Salemkerk Lisse. De plechtigheid op de begraafplaats kunt u volgen via www.mamijndersvanwoerden.nl
PROJECTEN
BOEKEN
STEUN ONS

STICHTING DE LICHTKRING © 2010 - 2019